Civilization 2: Teren, jego rodzaje i ulepszenia

Rozgrywka w Civilization ma miejsce na mapie. Występują na niej różne rodzaje terenu. Każdy ma określone właściwości, dotyczące zwłaszcza współczynników ekonomicznych (co na danym terenie można wyprodukować w przypadku założenia tam miasta). Każdy teren (prócz Oceanu) można dodatkowo ulepszać, budując tam drogi, farmy i inne ciekawe ulepszenia- opis i taktyka poniżej. Aby wykonać ulepszenie, wysyłamy Settlersa na dane pole i wybieramy z menu dany rozkaz. Możemy też użyć skrótu klawiszowego. Po kilku kolejkach ulepszenie będzie gotowe. Czas jego budowy zależy od kilku czynników- rodzaju terenu, rodzaju ulepszenia, oraz czy robi je Settlers (wolno), czy Inżynier (szybko). Drogi i Irygacje możemy budować od początku gry, natomiast pozostałe ulepszenia odkrywamy technologicznie podczas gry. Wykorzystanie terenu przez miasto zależy też od Ustroju Politycznego. W Despotyzmie, kiedy dany teren produkuje 3 lub więcej jednostek danego surowca (żywność, produkcja, handel), jest odejmowany 1 punkt (z 3 do 2). Wykorzystanie terenu w mieście można zmienić, np. jak zbudujemy ulepszenie i miasto go nie wykorzystuje- klikamy najpierw (w mieście) w pole, którego nie chcemy używać, a następnie wybieramy pole (lepsze), którym je zastąpimy. Przykład.


 

Rodzaje Terenu

Tereny Podstawowe:

Ocean

Zazwyczaj zajmuje najwięcej mapy. Mogą poruszać się po nim tylko okręty i lotnictwo. Daje 1 sztukę żywności (i dodatkową, przy zbudowanej przystani- Harbor) oraz 2 'strzałki’ handlowe (w Republice i Demokracji trzy). Na oceanie (jako jedynym) nie można budować żadnych ulepszeń. Ocean umożliwia nawadnianie Irygacji.

 

Łąki (Grassland)

Najkorzystniejszy teren do zakładania naprawdę dużych miast. Łąki dają miastu: 2 jednostki żywności (z Irygacją 3, z Farmą i Supermarketem 4). Ponadto ze zbudowaną drogą dają 1 'strzałkę’ handlową (w Republice i Demokracji dwie). Łąki dzielą się na 2 rodzaje- te całkiem zielone nie dodają nic do produkcji, a te z 'kółeczkiem’ dają 1 'tarczkę’ do produkcji miasta. Łąki można zmienić na Las lub transformować na Wzgórza.

 

Pola (Plains)

Pola dostarczają do miasta: 1 jednostkę żywności (z Irygacją 2, z Farmą i Supermarketem 3) oraz 1 'tarczkę produkcji. Droga na Polach daje 1 'strzałkę’ handlową (W Republice i Demokracji dwie). Pola można zmienić na Las, bądź transformować w Łąki.

 

Las (Forest)

W lesie jednostki wojskowe mają +50% większą obronę. Podróż kosztuje 2 punkty ruchu. Las dodaje do miasta +1 sztukę żywności oraz +2 'tarczki’ produkcji (z Torami Kolejowymi trzy). W Lesie nie możemy robić ani Kopalń, ani Irygacji, możemy go jednak łatwo zmienić na Pola. W późniejszym okresie Las można transformować w Łąki.

 

Pustynia (Desert)

Słabej jakości teren, podobny do Pól, jednak dający mniej żywności. Daje 1 'tarczkę’ produkcji (z kopalnią dwie). Z irygacją daje 1 sztukę żywności, a z drogą 1 'strzałkę’ handlową (w Republice i Demokracji dwie). Pustynię możemy transformować w Pola, i jak mamy wolnych Inżynierów koniecznie powinniśmy to zrobić w okolicach miast.

 

Wzgórza (Hills)

Teren typowo produkcyjny. Daje 1 sztukę żywności (z Irygacją dwie). Z Kopalnią daje 3 'tarczki’ produkcji, z Torowiskiem Kolejowym łącznie 4. Podobnie jak w lesie, koszt ruchu na wzgórzach to 2, a modyfikator obrony wynosi 50%. Wzgórza (przy braku żywności w mieście) możemy transformować na Pola.

 

Góry (Mountains)

Słaby teren. Nie dodaje nigdy handlu ani żywności. 'Gołe’ Góry dają 1 'tarczkę’ produkcji, wraz z Kopalnią 2 'tarczki’, a z Kopalnią+Torami 3 'tarczki’. Koszt ruchu to aż 3 (najwięcej), a modyfikator obrony jednostki to 100%. Warto dlatego zrobić Fortecę na Górach i zafortyfikować tam wojsko obronne- będzie prawie nie do pokonania. Góry możemy transformować we Wzgórza. Budowanie ulepszeń w Górach trwa najdłużej z wszystkich terenów.

 

Dżungla (Jungle)

Słaby teren. Możemy tu budować wyłącznie drogi i tory, ale nic one nie dają dla miasta. Dżungla daje 1 sztukę żywności i nic więcej. Powinniśmy ją jak najszybciej przerobić na Łąki lub Las, niestety trwa to dosyć długo. Koszt ruchu to 2.

 

Bagna (Swamp)

Bagna mają wszystkie cechy takie same jak Dżungla.

 

Tundra

Tragiczny teren. Nie daje produkcji ani handlu. Jedyne co daje to żywność: goły teren daje 1 sztukę, z Irygacją daje 2 sztuki, a z Farmą trzy. Tundrę można transformować w Pustynię (a potem w Pola).

 

Lodowiec (Glacier)

Najgorszy z możliwych terenów. Nie dodaje zupełnie nic do rozwoju miasta (więc nawet nie warto go uaktywniać w mieście). Koszt ruchu wynosi 2. Lodowiec można transformować w Tundrę, ale trwa to niesamowicie długo.


 

Tereny Bonusowe

Niektóre pola mają dodatkowo pewien bonus, który dodaje wartości do produkcji pola. Są 2 rodzaje bonusów na dany typ terenu (z wyjątkiem Grassland’ów, które nie mają bonusów) Zakładając miasta, powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby zasięgiem zahaczyło o jak największą liczbę takich pól (max:4 na miasto).

 

Rzeka (River)

Rzeka może płynąć przed dowolny lądowy teren, oprócz Gór. Można wzdłuż Rzek poruszać się z prędkością 3 pola (tak jak pod Drogach). Rzeka umożliwia nawadnianie Irygacji. Rzeka dodaje 50% do modyfikatora obrony jednostki. Ilość 'strzałek’ handlu wygląda tak, jakby na polu zbudowana była droga.

 

Wieloryby (Whales)– Dodatkowe 2 'tarczki’ produkcji z Oceanu.

Ryby (Fish) Dodatkowe 2 sztuki żywności z Oceanu.

 

Bawoły (Buffalo)– Dodatkowe 2 'tarczki’ produkcji na Polach.

Pszenica (Wheat)– Dodatkowe 2 sztuki żywności na Polach.

 

Wino (Wine)– Dodatkowe 4 'strzałki’ handlu na Wzgórzach.

Węgiel (Coal)– Dodatkowe 2 'tarczki’ produkcji na Wzgórzach.

 

Bażanty (Pheasant)– Dodatkowe 2 sztuki żywności w Lesie.

Jedwab (Silk)– Dodatkowe 3 'strzałki’ handlu w Lesie.

 

Oaza (Oasis)– Dodatkowe 3 sztuki żywności na Pustyni.

Ropa (Oil)– Dodatkowe 4 'tarczki’ produkcji na Pustyni.

 

Złoto (Gold)– Dodatkowe 6 'strzałek’ handlu w Górach.

Żelazo (Iron)– Dodatkowe 3 'tarczki’ produkcji w Górach.

 

Klejnoty (Gems)– Dodatkowe 4 'strzałki’ handlu w Dżungli.

Owoce (Fruit)– Dodatkowe 3 sztuki żywności oraz 1 'strzałka’ handlu w Dżungli.

 

Torf (Peat)– Dodatkowe 4 'tarczki’ produkcji na Bagnach.

Pieprz (Spice)– Dodatkowe 2 sztuki żywności oraz 4 'strzałki’ handlu na Bagnach.

 

Piżmak (Musk Ox)– Dodatkowe 2 sztuki żywności oraz 1 'tarczka’ produkcji w Tundrze.

Zwierzęta Futerkowe (Furs)– Dodatkowa 1 sztuka żywności oraz 3 'strzałki’ handlu w Tundrze.

 


Kość Słoniowa (Ivory)– Dodatkowa 1 sztuka żywności, 1 'tarczka’ produkcji oraz 4 'strzałki’ handlu na Lodowcu.

Ropa (Oil)– Dodatkowe 4 'tarczki’ produkcji na Lodowcu.

 


Ulepszenia Terenu – Rozkazy dla Settlersów/Inżynierów

Droga (Road)– Budowanie drogi. Kiedy łączy dwa punkty, podróż między nimi będzie odbywała się z prędkością 3 pola/kolejkę (lub wielokrotność, w przypadku szybszych jednostek). Budowa drogi trwa krótko. System dróg przydaje się do szybkiego transportu wojsk pomiędzy miastami. Prócz tego, kiedy droga zbudowana jest na: Polach, Łąkach i Pustyniach, wtedy dodaje miastu korzystającemu z pola 1 jednostkę handlu. Drogę na rzekach możemy budować po odkryciu mostów (Bridge Building).

Tory Kolejowe (Railroad)– Aby zbudować, potrzebna jest technologia Railroad. Między dwoma punktami połączonymi torami możemy poruszać się bez straty ruchu! Mając zaawansowaną sieć torów możemy przerzucać jednostki z jednego końca mapy na drugi w ciągu 1 kolejki. Dodatkowo tory w połączeniu z Kopalnią dodają 1 jednostkę produkcji do danego pola.

Irygacja (Irrigation)– Zbudować ją możemy tylko obok wody (ocean, rzeka) lub innej irygacji. Jest to pewne utrudnienie, zwłaszcza kiedy jesteśmy w centrum kontynentu i nie ma rzeki w pobliżu. Co ciekawe przeciwnik komputerowy nie ma tego dyskomfortu- potrafi zrobić Irygację nawet na środku pustyni. Irygację możemy budować na: Polach, Łąkach, Pustyniach, Arktyce. Dodaje ona 1 punkt żywności do danego pola. Irygacji nie można zbudować na jednym polu z kopalnią (wzgórza, pustynie).

Farma (Farmland)– Farmy możemy budować dopiero po wynalezieniu zaawansowanej technologii Refridgeration. Buduje się je na irygacjach. Farmy dodają kolejny 1 punkt żywności do danego pola, ale aby bonus działał, w mieście musi być zbudowany Supermarket.

Kopalnia (Mine)– Możemy ją zbudować na wzgórzach i w górach. Dodaje ona 3 punkty do produkcji na wzgórzach i 2 punkty w górach. Budując Tory Kolejowe możemy te czynniki podnieść o kolejny 1 punkt. Kopalnia nie może być na jednym polu razem z Irygacją. Budowa trwa dość długo, zwłaszcza w górach.

Forteca (Fortress)– Możemy je budować po wynalezieniu technologii Construction. Po zbudowaniu, wszyscy żołnierze na polu z Fortecą będą mieli dwukrotnie zwiększoną obronę. W Republice i Demokracji nie dostaniemy kary za jednostki, które znajdują się w Fortecy nie dalszej niż 3 kratki od naszego miasta.

Lotnisko (Airbase)– Można je budować po wynalezieniu technologii Radio. Jego kolor wskazuje na właściciela. Można używać lotnisk sojuszników, można też naziemnymi jednostkami przejmować je lub niszczyć. Do Lotnisk mogą wlatywać samoloty, aby uzupełnić paliwo. Możemy w ten sposób stosować ataki lotnicze nawet z dala od naszych miast.

 

Inne komendy Settlersów i Inżynierów:

 

Usuń Zanieczyszczenia (Clean up Pollution)– Przydatna opcja do usuwania zanieczyszczeń z mapy. Jeśli jakieś miasto ma bardzo dużą produkcję, powstają zanieczyszczenia. Niekiedy z miasta przenoszą one się na pola na mapie, co powoduje że mniej towarów jest dostarczanych. Zanieczyszczenia (w kształcie czaszki) powinniśmy na bieżąco usuwać przy pomocy tej opcji, inaczej może dojść do Efektu Cieplarnianego- niektóre pola pozamieniają się w pustynie.

Zmień (Change to…)– Zmień typ terenu. Pożyteczna opcja, możemy dzięki niej zmienić Las na Pola, a Dżunglę i Bagna na Las i Łąki. Opcja przydaje się, gdy w mieście brakuje żywności na dalszy rozwój, a wokół niego jest dużo lasów i dżungli. Ścinanie lasu trwa dość szybko, natomiast dżungle i bagna przerabiane są strasznie długo. Niekiedy opłaca się przerobić Łąki na Las, kiedy w mieście mamy zbyt małą produkcję, a dużo jedzenia. Ogólnie, zmienianie terenu to przydatna opcja kiedy mamy już zbudowane drogi i irygacje.

Transformuj (Transform to…)– Funkcja dostępna tylko u Inżynierów. Możemy z jej pomocą zmienić teren na całkiem inny, najczęściej przydaje się do zmiany Arktyka->Pustynia->Pola, wtedy nasze miasta będą miały więcej surowców. Możemy też z Gór robić Wzgórza. Szczegółowy opis, co z jakiego terenu powstanie, jest powyżej przy opisie typu terenu. Transformacja terenu trwa bardzo długo.

Niszczenie (Pillage)– Niszczenie wybranego ulepszenia. Można to stosować każdą jednostką wojskową. Opcję używamy na terenie wroga, żeby musiał budować ulepszenia od nowa 🙂 Niestety wróg komputerowy i barbarzyńcy uwielbiają niszczyć wszystko oprócz dróg i fortec.


 

Strategia Ulepszeń Terenu

Podczas gry należy dobrze balansować pomiędzy przeznaczeniem Settlersów do ulepszenia terenu i zakładania miast. Najwygodniej, w mieście zrobić pierwszego Settlersa i założyć nim kolejne miasto, a potem wyprodukować drugiego Settlersa i zacząć nim ulepszać teren. Jeden Settler na miasto w zupełności wystarczy. Najpierw ulepszamy teren, którego używa dane miasto. Trzeba na takich polach zrobić przynajmniej drogę. Jeśli mamy Despotyzm to droga wystarczy, ewentualnie robimy Irygację na Polach (Plains). Na początku gry w Despotyzmie powinniśmy skoncentrować się głównie na drogach we wszystkich Grasslandach, oraz połączyć drogami nasze miasta. Ewentualnie zmieniamy Lasy na Pola. Wraz z wynalezieniem Monarchii powinniśmy zacząć robić Irygacje na Grasslandach oraz kopalnie na Wzgórzach. Kiedy odkryjemy technologię, pozwalającą produkować Inżynierów, cały proces ulepszeń terenu znacznie przyspieszy. Wtedy możemy wziąć się za budowę torów kolejowych, a potem w przekształcanie dżungli, pustyń, tundry i arktyk w teren bardziej użyteczny dla naszych miast. Po wynalezieniu Refridgeration bierzemy się za budowanie Farm i Supermarketów w miastach. Musimy uważać żeby wróg nie rozwalił naszych Settlersów/Inżynierów, bo to bardzo cenne jednostki. Zwłaszcza jak są w grupie w pobliżu wrogich miast, należy je należycie eskortować. Możemy też włączyć funkcję automatycznych ulepszeń (Automate Settlers), wtedy komputer za nas będzie to robił (kiepsko). Najlepiej robić to samemu, pod własną, długofalową strategię.


Rozdziały Poradnika do Civilization II:

1 thought on “Teren i jego ulepszenia- Civilization 2 poradnik”

  1. Przerabianie pustyń, gór i pustyń to już na absolutny lategame, w praktyce występuje to rzadko, chyba że narobisz hordy inżynierów i zabijesz sobie tym rozwój miast.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top