Civilization 2 – Handel między miastami

Civ2 Handel

W Civilization 2 istotną rolę odgrywa handel między miastami. Jest on możliwy, odkąd dana Cywilizacja dokona wynalazku Handlu (Trade). Wtedy będziemy mieli możliwość budowy Karawany, a w naszych miastach, u dołu ekranu ukażą się informacje, podobne do powyższych na obrazku. Pierwsze trzy (Supplies) to towary, które produkowane są w danym mieście. Drugie trzy (Demands) to towary najbardziej pożądane w mieście. Poniżej nazw towarów jest miejsce na 3 miasta, z którymi handlujemy. 3 to maksymalna liczba partnerów handlowych miasta. Powinniśmy w grze jak najszybciej rozwinąć handlowo nasze największe miasta, a zwróci nam się to z nawiązką. W dalszych okresach gry Karawana zastąpiona zostanie przez szybszą Ciężarówkę (Freight). W dalszych okresach gry nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy miasto większe niż 8 nie posiada wykorzystanych 3 miejsc na szlaki handlowe (na upartego wszystkie 3 mogą być pomiędzy tymi samymi miastami). Więcej na temat rozwoju miast znajduje się w zakładce Miasta. Niekiedy zdarza się, że wróg komputerowy wysyła do naszych miast swoje karawany. Wtedy mamy darmową premię dla miasta, które wybierze. Karawany i Ciężarówki mogą swobodnie przemieszczać się po obcym terenie.


Nawiązywanie szlaku handlowego i wysokość stawek

Szlaki Handlowe

Po wynalezieniu Trade możemy budować Karawanę. Robimy to, kiedy miasto będzie już trochę rozwinięte. Jedynie w Demokracji i Republice handel między najmniejszymi miastami bywa dodatni. Po zbudowaniu Karawany musimy wybrać jeden z towarów, który ma być przeznaczony na eksport. Możemy podejrzeć, który surowiec pożądany jest przez jakie miasta (również znane nam miasta naszych rywali). Wybieramy największe dostępne miasto, jeżeli takiego nie ma na liście, to wybieramy obojętnie jaki surowiec. Niektóre są rzadsze i bardziej pożądane (np. Dye, Copper, Uranium), niektóre dostępne w większości miast (np. Gold). Jednakże odpowiedni dobór surowców nie jest aż taki wymagany i nie ma ogromnego wpływu na wysokość handlu. W skrajnym przypadku można nawet handlować 3 razy tymi samymi towarami, między tymi samymi miastami. Jeśli są duże, premie handlowe też będą podobne. Najważniejsza jest wielkość i bogactwo obu miast, a nie wybór konkretnego towaru. Tym bardziej, że pożądane surowce w miastach niekiedy się zmieniają, a handel zostaje na zawsze. Poziom handlu jest znacznie wyższy, kiedy handlujące miasta leżą w dwóch różnych krajach.

Aby nawiązać szlak handlowy, budujemy Karawanę, wybieramy surowiec i udajemy się Karawaną do wybranego miasta. Gdy dotrze do celu, gra jeszcze raz zapyta się, czy nawiązać szlak. W momencie zawiązania handlu wysyłający dostaje bonusowo określoną sumę pieniędzy do skarbca królestwa. Zależy ona od odległości miast od siebie, ich wielkości, dodatkowo premia jest większa za handel z innymi krajami. Między dużymi, zagranicznymi, bardzo oddalonymi od siebie miastami można zarobić naprawdę wielkie sumy. Bonus ten jest jednorazowy i nie ma bezpośredniego związku z późniejszą (dożywotnią) premią handlu dla miast. Lepiej i taniej jednak inwestować w szlaki wewnątrz naszego państwa, gdyż korzystają wtedy oba nasze miasta. Zwłaszcza te największe muszą mieć 3 sloty zajęte, w przeciwnym razie to realna strata naszych dochodów. Podnieść poziom handlu między miastami możemy: rozwijając je, budując w nich Superhighways i inne bonusowe budynki, dużo daje też przejście na Demokrację. Mając bardzo duże miasta, poziom handlu między nimi może osiągnąć nawet 30 'strzałek’. Po zawarciu szlaku handlowego w obu miastach pojawi się nazwa partnera handlowego oraz wysokość handlu- suma ta będzie dożywotnio doliczała się co kolejkę do ogólnego budżetu miejskiego.


Inne funkcje Karawan

Przyspieszanie budowy cudu

Każda Karawana i Ciężarówka ma możliwość przyspieszania budowy cudów świata (Wonders) w miastach. Taka akcja dodaje 50 'tarczek’ do budowanego aktualnie cudu. Funkcja przydaje się w rozpaczliwym wyścigu z innym państwem o to, kto pierwszy zbuduje konkretny cud. Gdy jednak nikt nam nie zagraża, lepiej wykorzystać Karawanę do zwykłego handlu.

W każdym mieście możemy zrobić jedną Karawanę z zapasem żywności (Food Suplies)- będzie ona oddawała jedną żywność co kolejkę do wybranego miasta. Przydaje się to w przypadkach, kiedy w mieście jest nieparzysty przyrost jedzenia, wtedy w skrajnych przypadkach miasto co kolejkę raz się zwiększa i raz zmniejsza. Wyrównując przyrost do parzystej ilości (czyli wysyłając, lub przyjmując Karawanę z żywnością) unikniemy tego problemu. Jeśli mamy ogromne państwo, można dla zabawy w ten sposób zrobić mega-miasto- wystarczy wysłać z wszystkich naszych miast Karawanę z żywnością do wybranego miasta- wtedy rozrośnie ono się do wielkich rozmiarów.


Rozdziały Poradnika do Civilization II:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top