Poradnik do Civilization 2. Budynki Miejskie

Podstawową sprawą w rozwoju naszych miast są budynki, które w nich stawiamy. Każdy daje jakąś cechę, która pozytywnie działa na miasto. Budynki możemy stawiać, gdy: mamy technologię i przejdziemy proces produkcji- każdy budynek kosztuje określoną ilość 'tarczek’. Pierwsza zasada jest taka, że budujemy tylko to, co da zbawienny wpływ na podniesienie jakiejś cechy. Przede wszystkim nie możemy dopuścić do buntów w mieście, więc pierwszą rzeczą do budowy jest Temple (chyba, że gramy na łatwym, albo dajemy duże luksusy mieszkańcom). Granary też się przyda, żeby miasto szybciej rosło. Potem budujemy to, co uznamy za słuszne, w zależności od położenia miasta, ustroju, sytuacji z wrogami itp. Więcej na ten temat w rozdziale Strategie Rozwoju.  Możemy też włączyć opcję, gdzie doradca będzie wybierał budynki za nas (w mieście Change->Auto->Domestic Avbisor), ale nie robi on tego zbyt dobrze (jak to komputer w grach strategicznych).

 

W mieście możemy podejrzeć, jakie budynki się tam znajdują- na liście tak jak powyżej. Możemy też je sprzedać, klikając w złote kółeczko obok nazwy. Niestety każdy z budynków wymaga utrzymania. Jest to suma, którą co kolejkę musimy zapłacić z naszego skarbca. Dlatego też nie powinniśmy budować byle czego, bo niekiedy koszty utrzymania są większe niż zyski. Najlepiej utrzymywać w każdym mieście maksymalnie tyle, ile wynosi jego przychód pieniężny, a najlepiej gdy jest nadwyżka. Więcej na ten temat w rozdziale Finanse. Konkretne sumy utrzymań danego budynku znajdują się w spisie poniżej.

 


Lista Wszystkich Budynków Miejskich w Civilization 2:

Airport (Lotnisko)

Koszt- 160 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Radio

Wszystkie lotnicze jednostki, wyprodukowane w mieście będą miały od początku status Veterana. Każda uszkodzona jednostka lotnicza zostaje całkowicie naprawiona, kiedy spędzi 1 turę w mieście. Między miastami, które mają zbudowane Lotnisko można przerzucać jednostki (klawiszem L), w tempie 1 oddział/turę. Jeśli w pobliżu są wrogie samoloty, operacja może się nie udać.

Aqueduct (Akwedukt)

Koszt- 80 , Utrzymanie- 2, Wymagana Technologia- Construction

Umożliwia rozwój miasta powyżej wielkość 8, a bez tego ani rusz jeśli chcemy podbić świat 🙂

Bank

Koszt- 120 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Banking

Tak samo jak Marketplace, zwiększa o 50% stawki dochodów i luksusów w mieście. Opłaca się budować w Demokracji w miastach powyżej 12- wtedy Bank zarobi na siebie i uszczęśliwi ludność.

Barracks (Koszary)

Koszt- 40 , Utrzymanie- różnie , Wymagana Technologia- Żadna

Wszystkie jednostki lądowe, wyprodukowane w mieście będą miały status Veteran. Uszkodzone jednostki naziemne będą naprawione w całości, jeśli spędzą 1 turę w mieście. Koszt utrzymania zależy od poziomu trudności i zaawansowania technologicznego. Po wynalezieniu Mobile Warfare koszary są najdroższe.

Capitalization (Kapitalizacja Produkcji)

Koszt- 0 , Utrzymanie- 0, Wymagana Technologia- Corporation

Nie jest to fizyczny budynek, 'możemy budować’ go do woli. W jego wyniku wszystkie 'tarczki’ produkcji zmieniane są na zyski finansowe. Pożyteczna sprawa pod koniec gry, kiedy mamy już zabudowane miasta i nie wiemy co produkować.

Cathedral (Katedra)

Koszt- 120 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Monotheism

Zmienia 3 nieszczęśliwych mieszkańców miasta na neutralnych. Po wynalezieniu Teologii kolejnego (razem 4), a po wynalezieniu Komunizmu jednego mniej (z powrotem 3). Bardzo pożyteczny budynek, kiedy ludzie się buntują, opłaca się bardziej niż Koloseum. Koniecznie powinniśmy spróbować zbudować Cud 'Michaelangelo’s Chapel’, który buduje darmowe Katedry we wszystkich miastach.

City Walls (Mury Obronne)

Koszt- 80 , Utrzymanie- 0, Wymagana Technologia- Masonry

Zwiększają walory obronne jednostek w mieście o 300%. Utrzymanie jest darmowe, więc powinniśmy je szybko zbudować w miastach granicznych z innymi państwami. Tylko Lotnictwo, Okręty i Howitzer są w stanie ominąć Mury. Zdobycie takiego miasta lądowymi, zwykłymi jednostkami należy do arcytrudnych.

Coastal Fortress (Przybrzeżne Fortyfikacje)

Koszt- 80 , Utrzymanie- 1, Wymagana Technologia- Metallurgy

Podwajają walory obronne wojsk w mieście, przeciwko atakom morskim. Warto zbudować w miastach, gdzie wróg lubi pływać swoją flotą (np. na cyplach wysp). Bez tego Battleship może ostrzeliwać miasto do woli.

Colosseum (Koloseum)

Koszt- 100 , Utrzymanie- 4, Wymagana Technologia- Construction

Zmienia 3 nieszczęśliwych ludzi w neutralnych, po wynalezieniu Electronics- kolejnego (czwartego). Mniej opłacalne od Katedry, ale jak nękają nas bunty, to nie mamy wyboru.

Courthouse (Sąd)

Koszt- 80 , Utrzymanie- 1, Wymagana Technologia- Code of Laws

Zmniejsza Korupcję i straty produkcji (Waste) w mieście o 50%. Zwiększa obronę przed wrogimi akcjami szpiegowskimi. W Demokracji Sąd dodaje 1 szczęśliwego mieszkańca, co niekiedy może zaważyć na tym, że nas w tym mieście pokochają i miasto zacznie rozwijać się bardzo szybko.

Factory (Fabryka)

Koszt- 200 , Utrzymanie- 4, Wymagana Technologia- Industrialization

Zwiększa produkcję (’tarczki’) w mieście o 50%. Należy uważać, żeby nie spowodować zanieczyszczeń środowiska.

Granary (Spichlerz)

Koszt- 60 , Utrzymanie- 1, Wymagana Technologia- Pottery

Limit żywności, potrzebny do powiększenia miasta zmniejszony jest o 50%, czyli miasto rozwija się 2 razy szybciej. Koniecznie należy szybko zbudować we wszystkich miastach.

Harbor (Przystań)

Koszt- 60 , Utrzymanie- 1, Wymagana Technologia- Seafaring

Dodaje 1 sztukę żywności do każdego pola Oceanu, z którego korzysta miasto. Niezbędny budynek w miastach nadmorskich. Kiedy miasto nie graniczy z żadnym morzem, nie możemy zbudować tego budynku.

Hydro Plant (Elektrownia Wodna)

Koszt- 240 , Utrzymanie- 4, Wymagana Technologia- Electronics

Zmniejsza produkcję zanieczyszczeń w mieście o 50% oraz zwiększa działanie fabryki (Factory) o 50%. W razie możliwości powinniśmy zbudować Cud 'Hoover Dam’, który buduje nam darmowe elektrownie we wszystkich miastach.

Library (Biblioteka)

Koszt- 80 , Utrzymanie- 1, Wymagana Technologia- Writing

Bardzo pożyteczny budynek, zwiększający badania naukowe o 50%.

Manufacturing Plant- Duża Fabryka

Koszt- 320 , Utrzymanie- 6, Wymagana Technologia- Robotics

Najdroższy budynek w grze. Zwiększa produkcję (’tarczki’) o kolejne 50%, można budować po postawieniu zwykłej Fabryki.

Marketplace – Targowisko

Koszt- 80 , Utrzymanie- 1, Wymagana Technologia- Currency

Bardzo ważny budynek, koniecznie szybko powinien powstać we wszystkich miastach. Zwiększa o 50% zyski z podatków i luksusy dla mieszkańców, działa tak samo jak Bank.

Mass Transit – Komunikacja Publiczna

Koszt- 160 , Utrzymanie- 4, Wymagana Technologia- Mass Production

Eliminuje zanieczyszczenia, wywoływane przez wysoką populację miasta. (te wywołane przez przemysł zostaną) Budujemy koniecznie, kiedy pojawią się pierwsze zanieczyszczenia, inaczej pobrudzimy mapę.

Nuclear Plant – Elektrownia Atomowa

Koszt- 160 , Utrzymanie- 2, Wymagana Technologia- Nuclear Power

Działa podobnie jak Elektrownia Wodna- zwiększa produkcję Fabryki o 50%, zmniejsza zanieczyszczenia przemysłu o 50%. Niestety może nastąpić wybuch Elektrowni (np. w skutek działań wrogiego szpiega)- wtedy miasto zmniejsza się o połowę, giną wszystkie jednostki w okolicy, a teren zostaje uszkodzony i skażony.

Offshore Platform – Platforma Wiertnicza

Koszt- 160 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Miniaturization

Dodaje 1 'tarczkę’ produkcji do każdego pola Oceanu, wykorzystywanego przez miasto. Bardzo przydatny budynek, kiedy mamy miasto z dużymi wodami dookoła. Zwłaszcza dla takich miast Platforma jest zbawienna.

Palace – Pałac (Stolica)

Koszt- 100 , Utrzymanie- 0, Wymagana Technologia- Masonry

Pałac mamy zbudowany od początku w pierwszym mieście, jakie założyliśmy. Tam gdzie Pałac- tam jest stolica państwa. Jeśli chcemy, możemy zbudować (przenieść) go gdzie indziej. Pałac wpływa na poziom Korupcji- miasta im dalej od Pałacu mają wyższą korupcję, w stolicy z kolei w ogóle jej nie ma. Kiedy państwo straci miasto z Pałacem (stolicę), utonie w korupcji i może rozpaść się na 2 frakcje.

Police Station (Komenda Policji)

Koszt- 60 , Utrzymanie- 2, Wymagana Technologia- Communism

Zmniejsza ilość nieszczęśliwych mieszkańców, spowodowanych wojskiem stacjonującym poza miastem w Republice (z 1 do 0) i Demokracji (z 2 do 1).

Port Facility (Port)

Koszt- 80 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Amphibious Warfare

Wszystkie jednostki pływające wyprodukowane w mieście otrzymają status Veteran. Każda uszkodzona jednostka pływająca zostanie całkowicie naprawiona w ciągu 1 tury, spędzonej w mieście.

Power Plant (Elektrownia Węglowa)

Koszt- 160 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Radio

Zwiększa produkcję Fabryki o 50%. Średnio przydatna, dużo lepsza jest Elektrownia Wodna.

Recycling Center (Centrum Utylizacji Śmieci)

Koszt- 200 , Utrzymanie- 2, Wymagana Technologia- Recycling

Zmniejsza zanieczyszczenia spowodowane przez produkcję przemysłową (’tarczki’) o 2/3. Budujemy, kiedy produkcja w mieście przekracza 40 'tarczek’.

Research Lab (Laboratorium Naukowe)

Koszt- 160 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Computers

Zwiększa efektywność badań o kolejne 50% (razem z Biblioteką i Uniwersytetem w sumie daje to 150% bonusu!). Najkorzystniej zbudować Cud SETI Program, który zafunduje nam darmowe laboratoria we wszystkich miastach.

SAM Missile Battery (Tarcza Rakietowa)

Koszt- 100 , Utrzymanie- 2, Wymagana Technologia- Rocketry

Podwaja zdolności obronne przed atakami lotniczymi. Budujemy przy granicy z wrogiem, kiedy nęka nas nalotami.

SDI Defence (Tarcza Nuklearna)

Koszt- 200 , Utrzymanie- 4, Wymagana Technologia- The Laser

Chroni miasto przed atakami nuklearnymi. Budujemy koniecznie we wszystkich miastach, kiedy ktoś zbuduje Manhattan Project, a my nie gramy pokojowo. W przeciwnym razie w krótkim czasie ktoś nam zrzuci bombę atomową. Budynek działa na 3-4 kratki od miasta, także na inne miasta znajdujące się w tym obrębie.

Sewer System (Kanalizacja)

Koszt- 120 , Utrzymanie- 2, Wymagana Technologia- Sanitation

Umożliwia rozwój miasta powyżej wielkość 12, a bez tego ani rusz jeśli chcemy podbić świat 🙂

Solar Plant (Elektrownia Słoneczna)

Koszt- 320 , Utrzymanie- 4, Wymagana Technologia- Environmentalism

Zwiększa wydajność Fabryki o 50%, oraz eliminuje większość zanieczyszczeń wydzielanych przez wysoką produkcję przemysłową.

Spaceship Component – Komponent Statku Kosmicznego

Koszt- 160 , Utrzymanie- 0, Wymagana Technologia- Plastics

Średniej wielkości część Statku Kosmicznego. Możemy wybrać 2 elementy, związane ze startem rakiety i paliwem. Liczba obu elementów koniecznie musi być taka sama. Każda para daje teoretycznie 25% sukcesu, lecz jeśli zrobimy mniejszy statek, to wystarczy 1 para, aby dolecieć na Alkpha Centauri.

Spaceship Module – Moduł Statku Kosmicznego

Koszt- 320 , Utrzymanie- 0, Wymagana Technologia- Superconductor

Najdroższy element Statku. Możemy wybrać 3 elementy: Populacja (każdy moduł to 10.000 ludzi), Liffe Support (jedzenie, powietrze i inne dobra dla tych ludzi) oraz Solar Panel (dostarcza energię na 2 inne moduły). Jak nietrudno się domyślić, liczba modułów każdego rodzaju musi być identyczna, by wszystko działało jak należy.

Spaceship Structural – Struktura Statku Kosmicznego

Koszt- 80 , Utrzymanie- 0, Wymagana Technologia- Space Flight

Podstawowa część Statku Kosmicznego. Stanowi pancerz oraz instalacje pojazdu. Budujemy ich tyle, aby połączyć wszystkie zbudowane elementy.

Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych)

Koszt- 160 , Utrzymanie- 4, Wymagana Technologia- Economics

Działa tak Jak Targowisko i Bank- zwiększa o 50% zyski z podatków i luksusy mieszkańców. Kiedy zbudujemy wszystkie 3 wymienione budynki, bonus wyniesie 3×50% czyli aż 150%.

Superhighways (Autostrady)

Koszt- 200 , Utrzymanie- 5, Wymagana Technologia- Automobile

Oceany i pola z drogami/torami produkują o 50% więcej 'strzałek’ handlu. Autostrady zwiększają też zyski z Handlu między miastami. Koniecznie budujemy w miastach większych niż 20, z wyjątkiem tych w rozległych górach.

Supermarket

Koszt- 80 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- Refridgeration

Każda Farma (podwójna Irygacja) wokół miasta dostarcza 50% więcej żywności. Budujemy, kiedy mamy na tyle Inżynierów, by mieli czas robić Farmy.

Temple (Świątynia)

Koszt- 40 , Utrzymanie- 1, Wymagana Technologia- Ceremonial Burial

Podstawowy budynek przeciwko buntom nieszczęśliwych ludzi. Zmniejsza ich ilość o 1, a po wynalezieniu Mysticism o kolejnego (razem 2).

University (Uniwersytet)

Koszt- 160 , Utrzymanie- 3, Wymagana Technologia- University

Działa jak Biblioteka, zwiększa badania naukowe w mieście o 50%. Budujemy w dużych miastach.


Rozdziały Poradnika do Civilization II:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top