Civilization 2 – Finanse i Ekonomia Państwa

W Civilization 2 ważną rolę odgrywa złoto. Służy nam ono do utrzymywania budynków oraz kupowania. Pozyskiwać je możemy na kilka sposobów, ale najważniejszy to podatki dla naszych miast. Silna cywilizacja powinna cechować się wysokimi dochodami oraz zapasem gotówki na cele losowe. Bez pieniędzy cywilizacja nie rozwija się jak należy. Poniżej sposoby zarabiania, wydawania pieniędzy oraz strategia bilansowania budżetowego.


Dochody:

Zarabianie w miastach (z podatków)– Opis poniżej

Chatki na mapie– Jest szansa, że po wejściu w chatkę nasze konto zasili jednorazowa, niewielka kwota. W zależności od roku gry, bonus może wynosić od 25 do 200 sztuk złota.

Prezenty i wymuszenia od rywali– Ta opcja może być użyteczna tylko w przypadku, gdy mamy bardzo silną cywilizację i poważanie na świecie. Wtedy reszta krajów nas się boi i jest skłonna zapłacić nam (ustaloną przez nich) kwotę za naszą tolerancję dla nich. Więcej w zakładce Dyplomacja. Wymuszać możemy tylko w ustrojach dyktatorskich. Sytuacja jest bardzo pomocna na początku gry, kiedy mamy cud Marco Polo’s Embassy- wtedy mamy dostęp dyplomatyczny do wszystkich rywali i możemy wymusić naprawdę duże sumy pieniędzy.

Sprzedawanie budynków– Kiedy uznamy, że dany budynek miejski już nam się nie przyda, możemy go sprzedać. Zyskamy kwotę, równą ilości 'tarczek’ potrzebnych na postawienie tego budynku i nie będziemy musieli dłużej go utrzymywać. Kiedy nie mamy czego produkować w mieście, a nie znamy cudu Capitalization, możemy na przemian budować i sprzedawać niepotrzebny budynek, aby podreperować budżet.


Wydatki:

Utrzymanie budynków– Każdy budynek miejski wymaga utrzymania (Cuda utrzymywane są za darmo). Jest to określona, dla danego budynku kwota, którą co kolejkę będziemy przeznaczali na utrzymanie. Łączna kwota z wszystkich miast stanowi największą część wydatków rozwiniętych cywilizacji i stanowi jedyny 'sztywny’ wydatek, który płacony jest co kolejkę.

Kupowanie (finisz produkcji w mieście)– Opis u dołu strony. .

Kupowanie jednostek i miast rywali– W wyniku akcji szpiegowskiej, możemy kupować wrogie wojska i miasta, więcej w zakładce Dyplomacja. Każde takie działanie kosztuje nas określoną sumę złota, płatną jednorazowo.

Wymuszenia przez rywali– Przeciwieństwo sytuacji, opisanej w dziale z Dochodami. Kiedy któraś cywilizacja jest znacznie silniejsza niż nasza, najprawdopodobniej będzie żądała pieniędzy. Kiedy odmówimy- zaatakuje nas. W takiej sytuacji najlepiej chyba podszkolić się w graniu i zacząć jeszcze raz 🙂


 

Zarabianie pieniędzy z podatków

Podatki to podstawowe i jedyne stałe źródło naszych dochodów. Po prawej stronie ekranu gry, pod mini-mapą, znajdziemy informacje takie jak powyżej. Na dole stan naszego skarbca oraz poziom podatków- pieniądze-20%.luksusy-30%.nauka-50%. Taki stan najlepszy jest dla Demokracji i Republiki. Współczynniki te możemy regulować w 'Tax Rate’, wybierając z menu lub wywołując skrótem Shift+T. Przeznaczając 20% naszych podatków na finanse, odsetek ten w każdym naszym mieście wyniesie 20% wartości handlu. Stawka ta może być wyższa, np. kiedy mamy przestarzałą gospodarkę lub chcemy zaoszczędzić duża sumę pieniędzy. Kiedy mamy (lub rywale mają) powyżej 30.000 złota, gra zaczyna wariować.

Oprócz danego procentu podatkowego, przychód miasta można powiększyć dzięki Specjalistom. W dużych miastach, dla których zabrakło już pól na mapie, kolejni mieszkańcy będą specjalistami. Domyślnie robi się ten od luksusów, możemy go zmienić na bankiera (lub naukowca). Warto to zrobić zwłaszcza w miastach maksymalnie rozwiniętych, w których już nie przybywa jedzenia. W takim mieście przychód będzie dużo wyższy- PRZYKŁAD, gdzie w jednym mieście zmieniono specjalistów na bankierów. Ludzie są tak samo szczęśliwi, a dochód wzrósł o 82 sztuki złota.


Bilansowanie Budżetu

Musimy dbać o należyte dochody naszego państwa. Powyżej bilans cywilizacji, można go znaleźć klikając F5, u dołu listy miast. Pierwsza stawka to utrzymanie wszystkich budynków w naszych miastach, druga stawka to przychody z podatków. Podstawowa zasada to nie dopuścić, aby bilans był ujemny. Stąd nie budujemy niepotrzebnych i drogich budynków, obciążających budżet. Na początku gry stawiamy tylko niezbędne budynki, w zależności od wielkości miasta. Kiedy nasze dochody są ujemne i nie mamy złota, wtedy losowo wyprzedawane będą nasze budynki. Dobrą taktyką jest brak miast przynoszących straty- budujemy w takim mieście ulepszania tylko, kiedy generuje wystarczający zysk, by je utrzymać. Wtedy zawsze będziemy mieli stały dochód (dzięki miastom zarabiającym dużo więcej, niż wydającym).


Kupowanie w miastach (finisz produkcji)

Kiedy produkujemy coś w mieście i koniecznie chcemy, by było gotowe w następnej kolejce, możemy kupić finisz produkcji. Potrzebne oczywiście będzie złoto. Wysokość opłaty zależy od wielkości (w tarczkach) produkowanej rzeczy, czyli Cuda są najdroższe. Wpływ na cenę kupna ma także ilość już zbudowanych tarczek. Nigdy nie powinniśmy kupować drogich rzeczy w całości. Lepiej zrobić kilka/naście pierwszych 'tarczek’ i dopiero potem kupić. Kiedy nie mamy czasu- kupujemy coś tańszego i zmieniamy produkcję na pożądaną rzecz, po czym kupujemy ją taniej. Przykładowo- koszt kupna (w całości) SDI Defense- 800 sztuk złota. Koszt kupna: Temple-160, po zmianie na SDI Defense- koszt 320, razem 480.

Kiedy wróg chce zbudować Cud, możemy go kupić w tej samej kolejce (zbudujemy go wtedy przed nim), dlatego gdy zależy nam na jakimś cudzie i wrogowie też go budują, należy mieć odpowiednią sumę złota w skarbcu. Prócz tego, kupowanie bardzo przydaje się w większych miastach z małą ilością produkcji (np. miasta na małych wyspach na oceanie). Podczas rozpaczliwej obrony swojego miasta, kupiona w ostatniej chwili jednostka niejednokrotnie przesądziła o obronie miasta.


Rozdziały Poradnika do Civilization II:

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *