Starcraft – Ciekawostki, kody, triki

Kody do Starcraft i Broodwar

Działają one tylko w grze pojedynczej (single player), zarówno na mapach pojedynczych, jak i  w kampaniach.

Aby wpisać kod, najpierw wciskamy ENTER (wywołując konsolę chata), wpisujemy dany kod, a na koniec znów wciskamy ENTER. Jeżeli zadziałał, powinien wyskoczyć napis 'Cheat Enabled’.

black sheep wall – odkrywa całą mapę (po wyjściu z gry mapa się częściowo zakrywa)

breathe deep – dodaje do skarbca 500 szt. gazu

whats mine is mine – dodaje do skarbca 500 szt. minerałów

show me the money – dodaje do skarbca po 10.000 szt. minerałów i gazu

food for thought – omijamy limit jednostek (slotów supply), ale nie możemy przekroczyć ustawowego limitu 200 sztuk

the gathering – od teraz wszystkie jednostki magiczne będą mogły rzucać czary bez zużywania energii

there is no cow level – wygrywamy grę (wszyscy wrogowie giną)

game over man – przegrywamy grę

man over game – wygrywamy poziom (nie działa w niektórych wersjach Starcrafta)

medieval man – wynajduje wszystkie umiejętności specjalne jednostek, ale bez bonusów ataku, obrony, ulepszeń i limitu energii (od nich jest kolejny kod). Musimy mieć postawione budynki badawcze, w których odkrywa się te umiejętności

something for nothing – uzupełnienie poprzedniego kodu, wynajduje wszystkie dostępne upgrady ataku, obrony i limitu energii, musimy mieć postawione budynki badawcze, w których one są dokonywane oraz spełnione wszystkie wymagania

modify the phase variance – możemy postawić każdy zaawansowany budynek bez spełnienia wymagań

operation cwal – błyskawiczna rekrutacja jednostek, stawianie budynków i dokonywanie badań/ulepszeń

power overwhelming – niezniszczalność naszych jednostek i budynków (nawet jak się ostro palą u Terran)

staying alive – zapobiega końcowi gry- po zabiciu wszystkich wrogów możemy grać dalej, a po porażce możemy… sobie popatrzeć 🙂

no glues – przeciwnicy nie mogą używać magii (nie działa w niektórych wersjach Starcrafta)

ophelia X – działa tylko w kampaniach, zamiast X wstawiamy numer poziomu, nie działa w niektórych wersjach gry

radio free zerg – włącza Zergową piosenkę, aby posłuchać musimy grać Zergami i nie mieć wyciszonej muzyki


 

Skróty Klawiszowe w Starcrafcie

Skróty klawiszowe znacznie przyspieszają nasz czas reakcji i są praktycznie niezbędne, jeżeli chcemy zostać dobrymi graczami. Powinniśmy bezwzględnie nauczyć się najważniejszych z nich (zwłaszcza ustawiania grup jednostek i przyporządkowywania ich pod dany klawisz). Także akcje specjalne (budowaczarowanie) rasy, którą aktualnie gramy powinniśmy mieć w małym palcu. Przy każdej akcji (budowa, czar) jedna litera jest wyróżniona i to właśnie ona jest skrótem klawiszowym dla tej czynności. Poniżej lista podstawowych skrótów w Starcrafcie, które powinniśmy bezwzględnie znać:

 

F10 lub Alt + M = menu główne

Alt + S = zapis gry

Alt + L = załaduj grę z zapisu

F1 lub Alt + H = pomoc

Alt + O = opcje główne

– (minus) = zwolnienie prędkości gry o 1 stopień

+ (plus) = przyspieszenie prędkości gry o 1 stopień

Alt + X lub Ctrl + X = wyjście z gry

Alt + Q lub Ctrl + Q = zaniechaj misji (wyjście do głównego menu)

Ctrl + M = włącz / wyłącz muzykę

Ctrl + S = włącz / wyłącz dźwięk

Spacja = przenosi nas do miejsca, gdzie ostatnio coś ważnego się stało (do ostatniej transmisji dźwiękowej)

Ctrl + X (gdzie X to cyfra od 0 do 9) = zaznaczanie wybranej grupy jednostek lub budynku/ów. Najważniejszy skrót w Starcrafcie

X (cyfra z poprzedniej linijki) = przywoływanie zapisanej grupy

Alt + klik na jednostkę = wybranie grupy, do której należy jednostka (jeśli do jakiejś ją zapisaliśmy)

Dwukrotny klik na jednostkę lub Ctrl + klik na jednostkę = wybranie jednostek danego rodzaju z widoku aktualnego ekranu (przydatne, gdy są wymieszane różne typy jednostek)

Shift + F2/F3/F4 = zapisanie miejsca mapy, w którym aktualnie jesteśmy

F2/F3/F4 = centrowanie mapy na zapisanym miejscu (z poprzedniej linijki)

Shift + Command =

Alt + C lub Ctrl + C = Centrowanie mapy na zaznaczonej jednostce

Tab = Przełączanie terenowego widoku mini-mapy

Shift + Tab = Przełączanie kolorów wrogów na mini-mapie

Skróty Multiplayer:

Enter = wywoływanie konsoli rozmowy. Możemy tam pisać wiadomości do innych uczestników. Tam też wpisujemy kody w single-player.

Shift + Enter = konsola do komunikacji z wszystkimi graczami

Ctrl + Enter = konsola do komunikacji z sojusznikami

Ctrl + R = Ukazanie statystyk siły bieżącej gry


 

Ciekawostki i Triki w Starcrafcie i Broodwar:

1. Jednostki mogą dostać rozkaz ruchu, ataku, gromadzenia surowców, naprawy jednostek i budynków, rozkaz ten wydajemy przy pomocy prawego przycisku myszy na interesującym nas obiekcie.

2. Do włączania i wyłączania napisów (w kampaniach) służy menu Options -> Sound -> Toggle Subtitles.

3. Terrańska Rafineria, Extractor Zergów i Asymilator Protossów mogą być budowane tylko na złożach gazu vespeńskiego. Bez tych budynków nie zaczniemy wydobycia.

4. Większość akcji i rozkazów w grze ma swój 'gorący klawisz’ skrótu, są one oznaczone wyróżniającą się, żółtą literą.

5. Jeżeli coś się nie powiedzie (w single-player), możemy zrestartować misję w menu End Mission. Na mapach pojedynczych możemy wtedy zacząć w innym miejscu mapy.

6. W kampaniach, zadania do wykonania możemy zawsze sprawdzić w menu Mission Objectives.

7. Każdy oddział piechoty Terran może być ulokowany wewnątrz Bunkra. Jest wtedy chroniony przed wszystkimi atakami, a dodatkowo może strzelać w okolicznych wrogów. Bunkier ma 4 miejsca, obsadzamy go klikając na nim PPM przy wybranym oddziale piechoty.

8. Terrańskie Vulture mogą używać Spider Mines (Pajęczych Min).

9. Każdy budynek (z wyjątkiem Zergów) ma w sobie kolejkę na 5 produkowanych oddziałów, które tworzyć będą się po kolei.

10. Terrańscy Marines i Firebat mogą używać wspomagających tzw. StimPacków.

11. W niektórych misjach kampanii musimy dostarczyć konkretne jednostki we wskazane miejsce, zwane Beacon’em.

12. Budując główny budynek (Nexus, Command Center, Hatchery) stawiaj go możliwie jak najbliżej surowców.

13. Zarówno Terrańskie Ghosty, jak i Wraithy mają zdolność ukrywania się.

14. Możemy anulować budowę jednostek, póki nie kończą się produkować, otrzymując za to pełny zwrot kosztów. Zergowie w tym przypadku stracą Larwę.

15. Do przełączania widoku terenu na mini-mapie służy klawisz TAB.

16. Do przełączania widoku mapy pomiędzy normalnym a drużynowym służy kombinacja klawiszy Shift+TAB.

17. Używając komendy marszu (lub PPM), nasze jednostki idą we wskazane miejsce, ignorując ataki wrogów. Możemy w ten sposób przeprowadzić rozpaczliwą ucieczkę.

18. Większość budynków Terran może latać, służy do tego komenda Lift Off.

19. Możesz zmienić głośność muzyki i efektów w menu Sound.

20. Grając Terranami możesz obsadzać budynkami porzucone Add-Ony (dobudówki), a będą w pełni sprawne.

21. Możesz ustawić szybkość gry oraz przesuwu mapy myszą w menu Speed. Szybkość gry w single-player łatwo zmienia się też klawiszami + i -.

22. Terrański Silos Rakietowy to dobudówka do Command Center, do przeprowadzenia ataku potrzebny jest Ghost.

23. Kiedy chcemy usunąć jakąś jednostkę z większej grupy, wybieramy ją myszą, trzymając klawisz Shift.

24. Wybrać daną jednostkę z zaznaczonej grupy możemy także przy pomocy kliknięcia na jej ikonkę u dołu.

25. Terrańskie Missile Turrety, Science Vessele i skany z Comsat Station to detektory.

26. Mając zaznaczony transportowiec, możemy załadować oddział klikając na niego PPM.

27. Wyładować wszystkie jednostki z transportowca możemy przy pomocy opcji Unload All, po której użyciu wybieramy miejsce wyładunku.

28. Wszystkie budynki Zergów, oprócz Hatchery i Extractora muszą być ulokowane na magmie (creep). Magma samoistnie powstaje wokół budynków Hatchery i Creep Colony.

29. Możesz przesuwać jednostki klikając na odpowiednie miejsce na mini-mapie. Wtedy nie trzeba tracić czasu na przesuwanie ekranu.

30. Kliknięcie w dowolne miejsce mini-mapy spowoduje wycentrowanie widoku głównego w tym miejscu.

31. Zergowskie Hatchery może zostać ulepszone do poziomu Lair, a potem Hive. Wiąże się to z szeregiem ulepszeń budynków i jednostek.

32. Aby wybrać poprzednią grupę danej jednostki, klikamy na nią trzymając Alt.

33. Zapisuj stan gry regularnie, aby uniknąć stresujących sytuacji.

34. Zergowskie Overlordy dzięki ulepszeniu mogą zyskać zdolność transportowania jednostek naziemnych.

35. Można używać łatwego w obsłudze Edytora Scenariuszy do tworzenia własnych map.

36. Zergowskie Queeny mają możliwość zainfekowania uszkodzonych Command Centers.

37. Klawisz Shift służy do wydawania łańcucha (kolejki) poleceń jednostkom, najbardziej przydaje się to robotnikom Terran przy naprawie uszkodzonych pojazdów lub budynków.

38. Możesz użyć komendy Patrol dla jednostek, będą one latały tam i z powrotem między wskazanymi miejscami, gdy spotkają wroga- zaatakują.

39. Większość Zergowskich jednostek naziemnych ma możliwość zakopywania się pod ziemię.

40. Stojące w miejscu jednostki wojskowe automatycznie zaatakują wroga, który podejdzie. Jeżeli nie użyliśmy opcji 'Hold’, dodatkowo będą go gonić.

41. Rozkaz 'Hold’ powoduje, że jednostka stoi w miejscu i nie goni wrogów. Jeżeli jednak wróg podejdzie w promień jej zasięgu- dojdzie do ataku.

42. Zergowskie Mutaliski mogą być (po rozbudowie Greater Spire) zmienione w Guardianów, czyli potężne stwory niszczące wrogów naziemnych.

43. Możemy ustalać eskortę (konwój), aby jednostka (lub grupa) podążała wciąż za jakąś jedną jednostką, mając wybrane jednostki do eskorty klikamy na nią PPM.

44. Do komunikacji między graczami w grze multiplayer służy konsola, wywoływana przez klawisz Shift.

45. Zergowskie Defliery mają możliwość zjedzenia zaprzyjaźnionej jednostki w celu uzyskania 50 punktów energii.

46. Możesz formować sojusze w grze multiplayer, używając klawiszu Diplomacy w konsoli rozkazów.

47. Używaj umiejętności Plague Defliera, zadaje ona 300 pkt. uszkodzeń wszystkim jednostkom i budynkom w zasięgu, ale nigdy nie zabija do końca.

48. W grze multiplayer, koalicjanci mogą mieć wspólny widok odkrywania mapy, używając opcji Share Vision w menu Diplomacy.

49. Użycie kombinacji Ctrl+S włącza/wyłącza dźwięk, natomiast kombinacja Ctrl+M obsługuje muzykę.

50. Zergowskie Scourge może zostać użyty do patrolów, a kiedy napotka wrogiego lotnika- zaatakuje go automatycznie.

51. Do poddania się w kampanii i grze multiplayer służy opcja Surrender.

52. Ukryte (Cloak) jednostki mogą zostać ujawnione czarami Ensnare (Queen) lub Plague (Deflier).

53. W pobliżu wydobycia surowców utrzymuj czysty teren, aby robotnicy mieli prostą ścieżkę. Inaczej wydobycie będzie spowolnione.

54. Wszystkie budynki Protoss (oprócz Nexusa i kopalni gazu) muszą zostać wybudowane w polu energii Pylona.

55. Do zapisania aktualnego miejsca na mapie używamy kombinacji Shift+F2. Później przywołujemy to miejsce klawiszem F2. Działa także z F3 i F4.

56. Reavery Protossów atakują dzięki wybuchowym 'skarabeuszom’, które osobno i odpłatnie musimy wybudować w menu Reavera.

57. Mieszana armia jest dużo skuteczniejsza w walce, gdyż wojska uzupełniają nawzajem swoje braki. Oddział złożony z jednostek jednego typu jest bardziej narażony na śmierć.

58. Probes Protossów potrafią budować kilka struktur jednocześnie, potrzebne są przy budowie tylko na początku, po jej zaczęciu Probe może wykonywać nowe rozkazy.

59. Aby wybrać wszystkie jednostki danego typu, które są aktualnie na ekranie, klikamy na jedną z nich dwukrotnie LPM, lub klikamy raz trzymając Ctrl.

60. Używaj czaru Psionic Storm do atakowania jednostek stłoczonych na małym obszarze, aby poranić je wszystkie naraz.

61. Protoss High Templars mogą parami łączyć się w potężne jednostki- Archony.

62. Naciśnięcie Spacji przeniesie nas do miejsca, gdzie ostatnio coś ważnego się stało (skąd dobiegła transmisja głosowa)

63. Użyj czaru Hallucination do stworzenia kilku klonów wybranej jednostki, którymi można odkrywać mapę i robić sobie żarty z wroga.

64. Aby przyporządkować wybraną grupę jednostek wciskamy kombinację Ctrl+1. Później przywołujemy daną grupę klawiszem 1. Można używać wszystkich 10 cyfr. Działa także w przypadku budynków.

65. Protoss Observers są znakomite w odkrywaniu mapy, są stale ukryte, a same posiadają detektor.

66. W grze multiplayer wciśnij Shift + Enter, aby wysłać wiadomość do wszystkich graczy.

67. Protoss Carriers atakują przy pomocy małych samolocików, zwanych Interceptors. Musimy je osobno zbudować, podobnie jak scaraby u Reavera.

68. W trybie multiplayer wciśnij Ctrl + Enter, aby wysłać wiadomość tylko do zaprzyjaźnionych graczy.

69. Protoss Arbiter ukrywa przed wrogiem wszystkie okoliczne jednostki, ale sam nigdy nie jest niewidoczny. Arbitrzy nawzajem też nie mogą się ukrywać.

70. Jednostki pod wpływem Stasis Field od Arbitra nie mogą nic zrobić, ale też nie można ich atakować.

71. Protoss Arbiter może przywołać do siebie grupę jednostek na wybranym terenie w dowolnym punkcie mapy.

72. Powiedz każdemu, kogo znasz, żeby grał w Starcraft.

73. Używaj kombinacji rozkazów Attack-Move w przypadkach, gdy jednostki są pod ostrzałem a chcą się przemieścić.

74. Disruption Web od Korsarzy chwilowo uniemożliwia atak jednostkom naziemnym oraz wieżyczkom.

75. Zakładaj bazy wydobywcze możliwie jak najwcześniej, aby szybko zapewnić sobie zaplecze surowcowe do produkcji wielkiej armii.

76. Łącząc parę Dark Templarów można stworzyć Dark Archona, który potrafi przejmować wrogie jednostki, także robotników, którymi możemy budować struktury obcych ras.

77. Photon Cannony Protossów jako jedyne wieżyczki strzelają zarówno w wrogów naziemnych, jak i latających.

78. Badania, ulepszenia siły ataku i opancerzenia znacznie zwiększają efektywność wojsk podczas walki.

79. Medycy leczą okoliczne oddziały piechoty automatycznie. Zmieszaj Medyków z Marines i Firebatami, aby uzyskać bardzo uniwersalny oddział.

80. Dla Siege Tanków warto znaleźć dobre miejsce przy pomocy np. Comsat Station. Czołgi usadowione na skałach potrafią zdziałać cuda.

81. Użyj czaru Medyka Restoration, aby zdjąć negatywne zaklęcia z naszych jednostek.

82. Obuduj bazę wieżyczkami z detektorem, aby zapobiec wtargnięciu Ghosta do naszej bazy i spuszczeniu nań bomby atomowej.

83. Użyj umiejętności Ghosta Lockdown przeciwko silnym wrogim jednostkom mechanicznym, jak np. Battlecruiser.

84. Valkyrie w dużych liczbach potrafią zmieść z mapy największe masy wrogich lotników dzięki atakowi typu splash.

85. Grając Terranami stosuj do obrony bazy kombinację Bunkrów, Siege Tanków, Turretów, a na wejściu Supply Depotów jako mechaniczna bariera.

86. Używaj umiejętności Queen Spawn Broodlings, aby zniszczyć organiczne jednostki wroga.

87. Grając Zergami używaj większej liczby Hatchery, aby móc szybko produkować duże oddziały.

88. Używaj latających detektorów (OverlordObserverScience Vessel) do wykrywania wrogich Spider Mines i ukrytych, bądź zakopanych oddziałów.

89. Jeżeli gramy Zergami przeciwko innym Zergom, możemy zbudować wyjście z Nydus Canal na wrogiej magmie (creep). Jeżeli zdąży się zmutować, możemy wskoczyć mu szybko do bazy.

90. Ulepszaj swoje Ultraliski badaniami szybkości oraz lepszego pancerza.

91. Używaj Devourerów z ich toksycznymi chmurami (acid spore) do spowolnienia ataku wroga oraz zmniejszenia jego pancerza. Efekt kumuluje się i jest świetnym wsparciem dla innych jednostek ofensywnych. .

92. Reavery Protossów mogą być świetne w obronie własnej bazy, jak i w ataku na bazę wroga. Należy je jednak eskortować, bo są powolne jak wóz z węglem.

93. Aby zapobiec niechcianym wycieczkom naszych jednostek na terytorium wroga, zawsze używaj funkcji Hold.

94. Istnieje kilka rodzajów ataku, ich opis Tutaj.

 


Pozostałe rozdziały poradnika do Starcrafta:

Strona Główna Poradnika

Podstawy Gry

Jednostki Wojskowe – Terran | Zerg | Protoss

Budynki – Terran | Zerg | Protoss

Strategie Gry

Multiplayer

AI (Przeciwnik Komputerowy)

Ciekawostki, kody i triki

Kampanie – Terran | Zerg | Protoss

Kampanie Broodwar – Protoss | Terran | Zerg

2 thoughts on “Starcraft: Ciekawostki, kody, triki- poradnik do Starcraft”

  1. Świetny poradnik
    Niektórych z tych kodów na oczy nie widziałem 😀 . Jest też bardzo przejrzysty i bez problemu można all zrozumieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top