Budynki (Struktury) – Terran

Budynki Terran

W Starcrafcie budynki (struktury) rasy Terran są „najnormalniejsze” z wszystkich, czyli najbardziej ludzkie. Jest 12 rodzajów budynków, do niektórych z nich można dobudować kilka rodzajów „dobudówek”, czyli mniejszych budyneczków, spełniających dodatkowe funkcje (wszystko opisane poniżej). U Terranów budynek wznoszony jest w dowolnym miejscu (poza wodą i brzegami skał) przez robotnika- SCV. Kiedy zostanie ukończony, możemy wysłać naszego SCV do dalszych zadań.

Wytrzymałość budynków Terran, na tle innych ras jest średnia. Koszty budowy podobnie. Uszkodzone budynki można naprawiać przy pomocy SCV, kosztuje to (na bieżąco, podczas naprawy) dany % naprawionej wartości budynku. Gdy budynek jest poważnie uszkodzony (3 płomienie i czerwona wytrzymałość)- zaczyna 'sam z siebie’ tracić moc. Jeśli w porę nie zaczniemy go naprawiać SCV, to budynek ulegnie zniszczeniu.

Połowa (największe) z budynków posiadają funkcję „lift off”, czyli wzniesienia się do góry. Możemy w ten sposób przenosić budynki w inne miejsce, niestety nie dotyczy to „dobudówek”- zostają one w pierwotnym miejscu. Jest to pomocne w przypadkach, gdy: źle postawiliśmy budynek, chcemy przenieść bazę wydobywczą w inne miejsce lub postawić 'od razu’ nową, bądź gdy zwyczajnie wiejemy przed udanym atakiem wroga…


Command Center

Command Center

Command Center to pierwsza i podstawowa budowla dla Terranów. Tylko i wyłącznie do niej nasi robotnicy SCV mogą przywozić surowce (minerały i gaz). Tam też możemy wyprodukować samych SCV. Posiada punktów 1500 wytrzymałości i dodaje także 10 slotów do maksymalnej ludności naszej armii. Umożliwia budowę kolejnych struktur. Można dobudować do niego 2 rodzaje „dostawek” czyli 'addon’ów’, o których poniżej. Takie dobudówki (unikalne dla Terranów) nie potrzebują obecności SCV, aby powstać. W przypadku Command Center dobudówki są dwie, aby mieć obie można: zbudować drugi Command Center, lub obecnym odlecieć w inne miejsce („lift off”), gdzie postawimy drugą „dobudówkę”. Zwłaszcza Comsat Station jest użyteczny, warto mieć ich więcej niż 1 w dalszych fazach gry.

Comsat Station

Comsat Station

Comsat Station to pierwszy rodzaj „dobudówki” do Command Center. Jest to skaner, który przez kilka sekund umożliwi nam podejrzenie dowolnego obszaru na mapie, wraz z zastosowaniem detektora w tym miejscu. Niesamowicie przydatna sprawa do podglądania bazy wroga. Każdy skan kosztuje nas energię stacji, odnawia się ona w czasie, a jej maksymalny poziom to 200. Warto zawsze mieć energię choć na 1 awaryjny skan, w razie zagrożenia ukrytych (cloak) jednostek wroga.

– Nuclear Silo

Nuclear Silo

Nuclear Silo umożliwia nam budowę bomby nuklearnej. Niestety, przed 'atakiem właściwym’ musimy wykonać kilka czynności. Uzbrojenie bomby jest drogie, zajmuje też 8 slotów na jednostki i trwa strasznie długo. Do ataku musimy mieć Ghosta, koniecznie ukrytego (cloak). Miejsce ataku powinno być bardzo dokładnie wybrane (np. przez skan z Comsat Station). Jest to atak 'masowego rażenia’, więc ważne, żeby jak najwięcej (liczebnie) wrogich budynków i wojska było na tym terenie. Jednocześnie nie może być detektora, bo zdemaskuje on naszego Ghosta. Po chwili od wybrania miejsca, bomba spada i sieje spustoszenie. Jej siła pozwoli zniszczyć wszystkie okoliczne jednostki naziemne i najmniejsze budynki każdej ras, a średnie budynki od Terranów zaczną się krytycznie palić. Największe budynki można tylko taką bombą uszkodzić. Ciekawy, lecz drogi wynalazek.

 


Supply Depot

Supply Depot

Supply Depot to budynek, który zwiększa maksymalną liczbę slotów liczebności naszych wojsk. Każdy taki budynek to 8 slotów. Ich ilość wyświetlona jest w prawym-górnym rogu, oraz w informacjach po kliknięciu w budynek. Wraz z czasem i rozwojem naszego państwa, ilość tych budynków również będzie musiała być duża, co z kolei zajmuje sporo miejsca, rodząc problemy. Niektórzy używają Supply Depot’ów jako barykad, tworzących napastnikom naziemnym 'ścieżkę’ w okolice bunkrów.


 

Refinery

Refinery

Refinery to odpowiedni dla Terranów budynek, służący do wydobycia gazu. Tylko jeden SCV może być jednocześnie w środku. W zależności od odległości od bazy wysyłamy 'do gazu’ tyle sztuk SCV, aby zawsze jeden (ale nie więcej) czekali na wejście do budynku. Jeden transporcik gazu to 8 jednostek, a po wyczerpaniu złóż- 2 jednostki gazu. Na początku gry najlepiej, żeby pierwszą Rafinerię budować jeszcze przed postawieniem pierwszego Supply Depot (chyba, że chcemy zrobić szybki atak Marines).


 

Barracks

Barracks

Barracks to podstawowa budowla, służąca do rekrutacji jednostek naziemnych (piechoty), czyli: Marine, Firebeat, Ghost i Medic. Po zbudowaniu Barracks, odblokuje nam się budowa kolejnych budynków, w których będziemy mogli wynaleźć ulepszenia dla naszej piechoty. W dalszych częściach gry niezbędna będzie większa liczba tych budynków (chyba, że gramy w samym lotnictwem).


 

Engineering Bay

Engineering Bay

Engineering Bay to budynek, w którym można wynaleźć ulepszenia dla naszej piechoty z Barracks. Są to ważne ulepszenia broni (Infantry Weapons) i opancerzenia (Infantry Armor) dla Marines, Firebeat i Ghostów. Każde z ulepszeń ma 3 poziomy, każdy dodaje 1 punkt to ataku lub obrony piechoty.

Infantry Weapons– 3 poziomy siły ataku dla piechoty (Marine, Firebeat, Ghost)

Infantry Armor– 3 poziomy opancerzenia dla piechoty (Marine, Firebeat, Ghost, Medic, SCV)


 

Missile Turret

Missile Turret

Missile Turret to wieżyczka obronna. Niestety strzela tylko do jednostek latających, ale za to jest tania. Posiada ważną funkcję detektora. W pobliżu koniecznie powinny znaleźć się wypchane po brzegi Bunkry. Missile Turrety warto budować na 'cyplach’ i innych wierzchołkach skalnych, oraz w bazie tak, aby cała była pod wpływem detektora. Na samej granicy bazy nie ma sensu przesadzać z ich ilością.


 

Academy

Academy

Academy to budynek, służący do badań oraz umożliwienia budowy w Barracks: Firebeatów, Ghostów i Mediców, a także dobudówki Comsat Station w Command Center. Musimy postawić Akademię jak najszybciej, aby uzyskać dostęp do dalszego rozwoju państwa. Badania w Academy:

U-238 Shells– Zwiększenie zasięgu ostrzału Marines.
Stim Pack Tech– Technologia Stim Pack, czyli chwilowe znaczne zwiększenie szybkości i ataku Marines i Firebeats. Używamy w obecności Medyków, gdyż są to chemiczne substancje, raniące nasze wojska o 10 HP.

W dodatku Broodwar ponadto występują ulepszenia dla Medyków (szerszy opis użycia przy opisie Medyka w dziale Jednostki Terran):

Restoration– Medic może usuwać z zaprzyjaźnionej jednostki wszystkie negatywne efekty, rzucone na nią przez wroga.
Optical Flare– Oślepia wybraną jednostkę wroga. Jedyna 'broń’ Medyków. Warto użyć zwłaszcza na Overlordach.
Caduceus Reactor– +50 dla maksymalnej energii Medyków.


 

Bunker

Bunker

Bunker to budynek defensywny. Sam w sobie nie strzela do wroga, ale możemy do środka zaaplikować do 4 żołnierzy piechoty (Marine, Firebeat bądź Ghost). Kiedy siedzą w Bunkrze, nie odnoszą obrażeń od wroga- wszystkie przejmują ściany Bunkra. Dopiero po zniszczeniu Bunkra, nasi żołnierze wypoczęci wychodzą na pole bitwy. Bunkier bez wątpienia jest najlepszą 'wieżyczką obronną’ spośród wszystkich ras, jednakże również najdroższą (licząc razem z tym, co w środku). Do bunkra ładujemy odpowiedni rodzaj wojska, w zależności od jego położenia i możliwego zasięgu ostrzału. Niestety Bunkier jest wrażliwy (jak zresztą wieżyczki obronne wszystkich ras) na wrogie oddziały o dużym zasięgu, przed którymi nie mogą się same bronić (Guardian, Yamato Gun, Reaver itp).


 

Factory

Factory

Factory to budynek, gdzie wyprodukujemy naziemne duże jednostki mechaniczne, sterowane jednak przez człowieka, czyli: Vulture, Siege Tank i Goliath. Prócz tego dostępna jest dobudówka, w której nieco ulepszyć możemy nasze mechaniczne potwory:

– Machine Shop

Machine Shop

Machine Shop można dobudować do Factory. Animacja pracy Machine Shopu jest jedną z najładniejszych w grze. Ulepszenia w Machine Shop:

Ion Thrusters– Zwiększa szybkość Vulture, czyniąc go najszybszą jednostką w całej grze !

Spider Mines – Wyposaża każdego Vulture w 3 sztuki Spider Mines (pajęcze miny). Ukrywa się je pod ziemią w wybranym miejscu, zaatakują każdego, kto podejdzie. Mają dodatkowo pewien zasięg widzenia, więc możemy rozkoszować się widokiem ataku. Stawiać je najlepiej w przesmykach, na mostach, przy dziewiczych złożach minerałów itp.

Siege Tech– Dostępny jest 'Siege Mode’ u naszych czołgów, czyli przejście w stan stacjonarny. Zwiększa to znacznie siłę ataku i zasięg, ale jednocześnie uniemożliwia poruszanie się i możliwość strzelania do wrogich jednostek latających.

Charon Boosters– Zwiększa zasięg Goliathów podczas ataku jednostek latających rakietami.


 

Starport

Starport

Starport to bardzo ważny budynek, w którym Terranie mogą rekrutować jednostki latające, czyli: Wraith, Dropship, Science Vessel, Battlecruiser i Valkyrie. Kiedy mapa jest skalista i wyspiarska, musimy oprzeć działania na lotnictwie i postawić więcej tego typu budynków w dalszej części gry. Do Starportu można dobudować:

 Control Tower

Control Tower

Control Tower umożliwia w sąsiednim Starporcie budowę Dropship, Battlecruiser, Science Vessel i Valkyrie. Prócz tego ma 2 ulepszenia dla Wraith:

Cloaking Field- Ważna i taktyczna możliwość ukrywania się Wraith’ów, aktywacja kosztuje 25 energii, która podczas ukrycia maleje z czasem. Tylko detektor wykryje ukrytego Wraitha. Więcej w opisie z jednostkami.

Apollo Reactor– Dodatkowe 50 punktów do maksymalnego limitu energii (zmiana z 200 na 250).


 

Science Facility

Science Facility

Science Facility to budynek, w którym można dokonać najbardziej różnorodnych wynalazków. Związane są one z Science Vesselem, a 2 możliwe dobudówki- dodatkowo z Ghostami i Battlecruiserami.

EMP Shockwave– Science Vessel zyskuje świetną broń przeciwko Protossom- atak zeruje ich Plasma Shields oraz do zera zmniejsza się tarcza jednostki lub budynku Protossów.

Irradiate– Żywe jednostki obok atakowanej przez Vessela otrzymują (prawie) śmiertelne obrażenia.

Titan Reactor– Dodatkowe 50 punktów Science Vesseli do maksymalnego poziomu energii (zmiana z 200 na 250).

– Covert Ops

Covert ops

Pierwsza dobudówka do Science Facility, czyli Covert Ops to zbiór ulepszeń dla naszych Ghostów:

Lockdown– Ghost może zatrzymać jednostkę mechaniczną.

Ocular Implants– Zwiększa zasięg widzenia Ghosta. Także podczas ataku nuklearnego.

Cloaking Field– Umożliwia Ghostowi ukrywanie się przed wszystkim, co nie jest detektorem, podobnie jak u Wraith. Bez tego nie mamy co nawet myśleć o zrzuceniu bomby nuklearnej w sensownym miejscu.

Moebius Reactor– Dodatkowe 50 punktów dla Ghost’ów do maksymalnego poziomu energii (zmiana z 200 na 250).

– Physic Lab

Physic Lab

Physic Lab umożliwia 2 dodatkowe ulepszenia Battlecruisera:

Yamato Gun– Bardzo silny strzał Battlecruisera o dużym zasięgu, doskonały do dyskretnego niszczenia wrogich wieżyczek-detektorów.

Colossus Reactor– Dodatkowe 50 punktów dla Battlecruiser’ów do maksymalnego poziomu energii (zmiana z 200 na 250).


 

Armory

Armory

Armory odblokowuje możliwość budowy Goliath’ów w Factory. Prócz tego możemy wynaleźć w nim łącznie 12 technologii, czyli najwięcej z wszystkich budynków. Są to 3-poziomowe (każdy kolejny coraz droższy) ulepszenia broni i opancerzenia:

Vehicle Weapons– 3 poziomy ulepszenia siły ataku naziemnych jednostek mechanicznych z Factory (Vulture, Siege Tank, Goliath).

Vehicle Plating– 3 poziomy ulepszenia opancerzenia naziemnych jednostek mechanicznych z Factory (Vulture, Siege Tank, Goliath).

Ship Weapons– 3 poziomy ulepszenia siły ataku latających jednostek ze Starportu (Wraith, Battlecruiser, Valkyrie).

Ship Plating– 3 poziomy ulepszenia opancerzenia latających jednostek ze Starportu (Wraith, Dropship, Science Vessel, Battlecruiser, Valkyrie).


Pozostałe rozdziały poradnika do Starcrafta:

Strona Główna Poradnika

Podstawy Gry

Jednostki Wojskowe – Terran | Zerg | Protoss

Budynki – Terran | Zerg | Protoss

Strategie Gry

Multiplayer

AI (Przeciwnik Komputerowy)

Ciekawostki, kody i triki

Kampanie – Terran | Zerg | Protoss

Kampanie Broodwar – Protoss | Terran | Zerg

1 thought on “Budynki rasy Terran- poradnik do Starcraft”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top